پیگیری درخواستها

شماره ملی :

شماره پیگیری :استعلام اصالت گواهی صادره

شماره پیگیری :لیست درخواستها
گواهی اعلام طول مدت دستیاری
گواهی برای شرکت در آزمونها
گواهی نمرات ارتقا سالانه متخصصین
گواهی اعلام رتبه
گواهی اینترنی و یا مراحل بالینی
گواهی موقت تحصیلی
المثنی گواهی موقت تحصیلی
صدور دانشنامه و ریز نمرات
المثنی دانشنامه
المثنی ریز نمرات
گواهي موقت تحصيلي


قبل از ثبت درخواست خود راهنمايي زير را مطالعه فرماييد.

توجه:صدور گواهينامه موقت قبل از اتمام روند فارغ التحصيلي و تائيد فرم فراغت از تحصيل از سوي وزارت بهداشت به هيچ عنوان امكان پذير نمى باشد .

((آشنايي با روند فارغ التحصيلي قبل از درخواست صدور گواهي نامه موقت ))

  

 1 .  لازم به ذکر است ارايه مقاله شامل تحصيلات تکميلي و مدرک ديپلم و پيش دانشگاهي شامل مقاطع  کارداني ،کارشناسي پيوسته و دکتراي عمومي مي شود.

تذکر : يک نسخه از مقاله چاپ شده  يا تعهد نامه مورد تاييد معاونت پژوهشي دانشگاه  جهت درج در پرونده آموزشي الزاميست.

2 . ارايه اصل تسويه حساب دانشگاهي به اداره کل امور آموزشي دانشگاه و ارايه تصوير آن به آموزش دانشکده مربوطه جهت  ارسال گزارش فراغت از تحصيل از دانشکده به اداره کل
3 .  صدور فرم فراغت از تحصيل توسط اداره فارغ التحصيلي و ارسال به تهران جهت تاييد وزارت
تاييد فرم فراغت از تحصيل توسط وزارت بهداشت
 
4- بعد از تاييد فرم فراغت از تحصيل توسط وزارت بهداشت امکان صدور گواهي نامه موقت مي باشد که در صورت تمايل به دريافت گواهينامه موقت مي توانيد فقط به صورت غير حضوري و از طريق همين سامانه درخواست نماييد.

مراحل درخواست گواهينامه موقت

مرحله اول

ثبت اطلاعات در سامانه و ارسال فايلهاي اسکن شده مدارک ذيل .
1- گواهي صندوق رفاه دانشجويان.

راهنمايي: شما مي توانيد با مراجعه به دانشگاه علوم پزشکي محل سکونت خود در خصوص دريافت گواهي صندوق رفاه با تاريخ روز اقدام نماييد.

2- عکس 4*3  زمينه سفيد رنگي آقايان بدون کراوات خانمها بدون آرايش
3- پايان خدمت و يا معافيت از آن.
4- پايان طرح و يا معافيت از طرح .
5- فيش بانکي به مبلغ 1000 تومان به حساب خزانه داري کل به شماره 4001000901001082 نزد بانک ملي به حواله بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران واريز شود.

مرحله دوم  

1- فيش واريز مبلغ 10573 تومان به شماره حساب 2174773015001 نزد بانک ملي  به نام وجوه اماني اداره کل پست فارس بابت هزينه ارسال مدرک.

هنگام واريز وجه الزامي است که يک نسخه از اصل فيش واريزي را به اين امور ارسال فرماييد.در غير اين صورت مدرک صادر شده پست نخواهد شد. توجه شود چنانچه فيش واريزي سه نسخه اي بود الزاما نسخه صاحب حساب ارسال گردد.

2- تصاوير مدارک(شامل  پايان/معافيت طرح ، کارت پايان /معافيت از خدمت سربازي و کارت ملي) بايد توسط دفتر اسناد رسمي برابر با اصل گردد.

3 - ارسال درخواست صدور مدرک با مشخصات زير

مدير کل محترم اداره آموزش دانشگاه

اينجانب        فرزند         به شماره ملي                 دانش آموخته رشته         سال          شماره دانشجويي                 متقاضي صدور                مي باشم
خواهشمند است در اين خصوص دستور لازم صادر فرماييد.      تاريخ                                       امضا                               اثر انگشت4 - ارسال موارد فوق به همراه اصل فيش هاي واريزي با پست پيشتاز  به آدرس - شيراز بلوار کريم خان زند جنب دانشکده پزشکي  اداره کل امور آموزشي دانشگاه علوم پزشکي شيراز کد پستي 7134853165

مرحله سوم

 مدت زمان بررسي مدارک جهت دريافت پاسخ کارشناسي حداکثر 48 ساعت بدون احتساب روزهاي تعطيل مي باشد.

ارسال مدرک صادر شده بعد از وصول پاکت پستي ارسالي از سوي متقاضي ب توسط اين امور

در ضمن با استفاده از بارکد مرسوله پستي مي توانيد از طريق سايت اداره پست رهگيري نماييد.

تذکر:

 با توجه به بخشنامه شماره 5/23/9030/ف مورخ 79/4/24 صدور گواهينامه موقت جهت دانش آموخته بورسيه و کادر رسمي سپاه پاسداران و ارتش جمهوري اسلامي و نيروي انتظامي و متعهدين به سازمانها (سند محضري) منع قانوني دارد در صورت درخواست تأئيديه تحصيلي از مرجع مذکور پاسخ لازم ارسال خواهد شد.

تذکر :

 در صورت پرداخت الکترونيکي بابت خدمات اين سامانه وجه واريزي قابل برگشت نخواهد بود.