پیگیری درخواستها

شماره ملی :

شماره پیگیری :استعلام اصالت گواهی صادره

شماره پیگیری :لیست درخواستها
گواهی اعلام طول مدت دستیاری
گواهی برای شرکت در آزمونها
گواهی نمرات ارتقا سالانه متخصصین
گواهی اعلام رتبه
گواهی اینترنی و یا مراحل بالینی
گواهی موقت تحصیلی
المثنی گواهی موقت تحصیلی
صدور دانشنامه و ریز نمرات
المثنی دانشنامه
المثنی ریز نمرات
صدور دانشنامه و ريز نمرات

صدور دانشنامه صرفا براي فارغ التحصيلاني امکان پذير است که تعهدات آموزش رايگان خود را به پايان رسانيده اند.

تعهدات آموزش رايگان براساس سهميه قبولي  در دانشگاه مي باشد. لازم به ذکر است گذراندن طرح جزء تعهدات آموزش رايگان محسوب مي گردد.

از هرگونه مراجعه حضوري جهت پيگيري و تحويل مدرک جدا خودداري فرماييد.

تهيه مدارك مورد نياز دريافت دانشنامه و ريز نمرات

ضمن ثبت اطلاعات در سامانه مي بايست شرايط زير را دارا باشيد  مدارک مربوطه را تهيه نماييد.


اطلاعات سهميه اي متقاضيان :
الف : دانش آموختگان منطقه يك ،‌شاهد و رزمندگان يك برابر مدت تحصيل بايد گواهي كار ارايه دهند
ب: دانش آموختگان منطقه دو و سه ، دو برابر تحصيل بايد گواهي كار ارايه دهند .
تبصره 1: دانش آموختگاني كه گواهي كار لازم را ندارند در صورت داشتن پايان طرح يا معافيت از طرح نيروي انساني مي توانند تعهدات خود را طبق جدول پيوست خريداري نمايند .
تبصره 2: دانش آموختگان مناطق دو و سه در صورتي كه متقاضي خريد تعهدات باشند بايستي نامه عدم نياز به خدمت در منطقه دو وسه را ارايه نمايند .


مرحله اول

ثبت اطلاعات خود در سامانه و ارسال فايلهاي اسکن شده مدارک زير .
1- شناسنامه (صفحه اول و توضيحات)

2 - کارت ملي (پشت و روي کارت)

3- عکس 4 × 3 ( زمينه سفيد رنگي آقايان بدون کراوات خانمها حجاب کامل وبدون آرايش )

4 - پايان طرح يا معافيت از طرح

5 - تسويه حساب با صندوق رفاه ( تمام رشته ها )

راهنمايي: شما مي توانيد با مراجعه به دانشگاه علوم پزشکي محل سکونت خود در خصوص دريافت گواهي صندوق رفاه با تاريخ روز اقدام نماييد.

6 - کارت پايان/معافيت خدمت سربازي  ( جهت آقايان )

7 - گواهي کار
شرايط گواهي کار جهت كارمند رسمي : ( گواهي كار يا آخرين حكم كارگزيني قابل قبول است )

نمونه فرم گواهي کار:

مدير محترم اداره کل امور آموزشي دانشگاه علوم پزشکي شيراز

تاريخ :

باسلام

شماره :

احتراماً بدينوسيله به استحضار مي رساند سرکار خانم / جناب آقاي ...................................... از تاريخ ..../ ..../.... لغايت ..../..../.... بصورت تمام وقت / پاره وقت و با كسر بيمه / ماليات در اين سازمان مشغول به کار بوده اند.

8 - گواهي رسمي از دانشگاه محل تحصيل مبني بر تاريخ شروع و پايان دوره دستياري  جهت محاسبه سنوات تعهد دوره عمومي.

9 - تاريخ شروع و پايان ضريب K ( شامل کساني که در دوره تخصص يا فوق تخصص ادامه تحصيل داشته اند )

نمونه فرم شروع و پايان ضريب k:

مدير محترم اداره کل امور آموزشي دانشگاه علوم پزشکي شيراز

تاريخ :

باسلام

شماره :

احتراماً بدينوسيله به استحضار مي رساند سرکار خانم / جناب آقاي .......................... از تاريخ ..../ ..../.... لغايت .... /.... /.... تعهدات ضريب K خود را سپري نموده اند.

10 -  گواهي اتمام تعهدات تخصصي صادره از معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي.
تذکر :
الف : براي دانش آموختگان دوره هاي ناپيوسته ارائه دانشنامه و مجوز دوره قبلي الزامي است .
ب : دانش آموختگان بورسيه سپاه بايد گواهي کار از دانشگاه بقيه ا... و اعضاء رسمي ارتش از دانشگاه علوم پزشکي ارتش و اعضاء نيروي انتظامي از بالاترين مقام اداري مبني بر بلامانع بودن تحويل مدارک تحصيلي ارائه دهند .

ج : در صورت فقدان اصل پايان طرح ارسال تصوير پروانه دايم بلامانع است.
د : گواهي دوره دستياري شامل دستياران تخصصي رشته هاي باليني پزشکي ، مربي دستياران دوره تخصصي دندان پزشکي و دستياران رشته جراحي دهان و فک و صورت مي باشد.

11 - فيش بانکي به مبلغ 1000 تومان به حساب خزانه داري کل به شماره 4001000901001082 نزد بانک ملي به حواله بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران واريز شود.

تذکر: براي هر مقطع تحصيلي فيش خزانه داري جداگانه تهيه گردد.

12 - فيش واريز مبلغ 10573 تومان به شماره حساب 2174773015001 نزد بانک ملي  به نام وجوه اماني اداره کل پست فارس بابت هزينه ارسال مدرک.

هنگام واريز وجه الزامي است که يک نسخه از اصل فيش واريزي را به اين امور ارسال فرماييد.در غير اين صورت مدرک صادر شده پست نخواهد شد. توجه شود چنانچه فيش واريزي سه نسخه اي بود الزاما نسخه صاحب حساب ارسال گردد.

13 - گواهينامه موقت تحصيلي ( درصورتي که قبلاً دريافت شده باشد ) الزامي است اصل اين گواهي به اين امور به همراه مدارک پستي به اين امور عودت داده شود.

14 - ارسال درخواست صدور مدرک با مشخصات زير

مدير کل محترم اداره آموزش دانشگاه

اينجانب        فرزند         به شماره ملي                 دانش آموخته رشته         سال          شماره دانشجويي                 متقاضي صدور                مي باشم
خواهشمند است در اين خصوص دستور لازم صادر فرماييد.      تاريخ                                       امضا                               اثر انگشت


مرحله دوم  

1 - مدت زمان بررسي مدارک جهت دريافت پاسخ کارشناسي حداکثر 48 ساعت بدون احتساب روزهاي تعطيل مي باشد.

2 - جهت اطلاع از تاييد مدرک به قسمت پيام مراجعه نماييد.

3 - در صورت تاييد ، تصاوير مدارک مرحله اول توسط دفتر اسناد رسمي برابر با اصل گردد.

4 - ارسال موارد فوق به همراه اصل فيش هاي واريزي با پست پيشتاز  به آدرس - شيراز بلوار کريم خان زند جنب دانشکده پزشکي  اداره کل امور آموزشي دانشگاه علوم پزشکي شيراز کد پستي 7134853165

5 - پس از دريافت مدارک مورد اشاره بند 3 ظرف حداکثر 2 هفته دانشنامه و ريز نمرات به آدرس متقاضي ارسال خواهد گرديد.

تذکر :

در صورت پرداخت الکترونيکي بابت خدمات اين سامانه وجه واريزي قابل برگشت نخواهد بود.