پیگیری درخواستها

شماره ملی :

شماره پیگیری :استعلام اصالت گواهی صادره

شماره پیگیری :لیست درخواستها
گواهی اعلام طول مدت دستیاری
گواهی برای شرکت در آزمونها
گواهی نمرات ارتقا سالانه متخصصین
گواهی اعلام رتبه
گواهی اینترنی و یا مراحل بالینی
گواهی موقت تحصیلی
المثنی گواهی موقت تحصیلی
صدور دانشنامه و ریز نمرات / گواهی دوره فلوشیپ
المثنی دانشنامه
المثنی ریز نمرات

بسمه تعالي

 

صدور دانشنامه صرفا براي فارغ التحصيلاني امکان پذير است که تعهدات آموزش رايگان خود را به پايان رسانيده‌اند.

تعهدات آموزش رايگان براساس سهميه قبولي در دانشگاه مي باشد. لازم به ذکر است گذراندن طرح، جزء تعهدات آموزش رايگان محسوب مي‌گردد.

قابل توجه متقاضيان مکاتبات بين المللي

لازم به ذکر است متقاضيان مکاتبات بين المللي علاوه بر تکميل فرم شماره 12، ملزم به ارائه کپي از کليه صفحات پاسپورت، کپي مجوز دانشنامه و يک قطعه عکس 4*6 مي‌باشند. ارسال مدارک مي‌تواند به دو روش پستي و يا ايميلforeignoff@sums.ac.ir  صورت پذيرد.

(آدرس پستي: خيابان زند. جنب دانشکده پزشکي، طبقه دوم اداره کل آموزش، اتاق 208- سرکار خانم سعد آبادي)

 

 

اطلاعات سهميه اي متقاضيان:
الف: دانش آموختگان منطقه يك، ‌شاهد و رزمندگان بايد يك برابر مدت تحصيل، گواهي كار ارائه نمايند.
ب: دانش آموختگان منطقه دو و سه بايد دو برابر مدت تحصيل، گواهي كار ارائه دهند.


تبصره 1: دانش آموختگاني كه گواهي كار لازم را ندارند در صورت داشتن پايان طرح يا معافيت از طرح نيروي انساني مي‌توانند تعهدات خود را خريداري نمايند.


تبصره 2: دانش آموختگان مناطق دو و سه در صورتي كه متقاضي خريد تعهدات باشند بايستي نامه عدم نياز به خدمت در منطقه دو وسه را ارائه نمايند.

 

مراحل درخواست دانشنامه و ريز نمرات

مرحله اول : ثبت نام در سامانه و ارسال فايل‌هاي اسکن شده از مدارک ذيل

 

1- شناسنامه (صفحه اول، دوم و توضيحات) (ابتدا صفحات مربوطه را اسکن، سپس به شکل يک فايل با فرمت PDF در سايت بارگزاري نماييد)

2 - کارت ملي (پشت و روي کارت)

3- عکس 4*3  زمينه سفيد رنگي (با حفظ شئونات اسلامي)
4 - پايان طرح يا معافيت از طرح

5 - تسويه حساب با صندوق رفاه (دريافت اين مجوز از واحد صندوق رفاه کليه دانشگاه‌هاي علوم پزشکي کشور امکان پذير بوده و براي تمامي رشته‌ها الزامي مي‌باشد)

6- اصل فيش بانکي حق‌تمبر (به مبلغ 1000 تومان به حساب خزانه داري کل به شماره شباي IR540100004001000901001082 صرفاً قابل پرداخت در شعب بانک ملي)

تذکر:

* الزاماً بايد براي هر مقطع تحصيلي فيش حق تمبر جداگانه تهيه گردد.

7 - کارت پايان/معافيت خدمت سربازي

8 - گواهي کار (ارائه حکم کارگزيني داراي سنوات، فرم گواهي کار از کارگزيني محل خدمت، استعلام از اداره بيمه)

نمونه فرم گواهي کار: (اين فرم بدون تاريخ و شماره نامه فاقد اعتبار است) 

 

مدير محترم اداره کل امور آموزشي دانشگاه علوم پزشکي شيراز

باسلام 

           احتراماً بدينوسيله به استحضار مي رساند سرکار خانم / جناب آقاي ...................................... از تاريخ ..../ ..../.... لغايت ..../..../.... بصورت تمام وقت / پاره وقت و با كسر بيمه / ماليات در اين سازمان مشغول به کار بوده اند

 

رياست کارگزيني واحد

 

9 - گواهي رسمي از دانشگاه محل تحصيل مبني بر تاريخ شروع و پايان دوره دستياري جهت محاسبه سنوات تعهد دوره عمومي.

10 - نامه شروع و پايان ضريب k صادره از دانشگاه محل گذراندن دوره (شامل کساني که در دوره تخصص يا فوق تخصص ادامه تحصيل داشته اند)

11 - گواهي اتمام تعهدات تخصصي (ضريب k) صادره از معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي.

12- پروانه دايم پزشکي

13- دانشنامه و مجوز مقطع قبل

14- فيش بانکي خريد تعهدات (در صورت تمايل به خريد تعهدات)

15- گواهي بلامانع بودن تحويل مدرک به دانش‌آموختگان عضو نيروهاي مسلح

16- گواهي تائيد چاپ مقاله از طرف معاونت پژوهشي دانشگاه

 

تذکر :
الف: کليه دانش آموختگان دوره‌هاي ناپيوسته ملزم به ارائه دانشنامه و مجوز دوره قبلي مي‌باشند.
ب: صدور دانشنامه جهت دانش‌آموختگان بورسيه، متعهدين به سازمانها (داراي سند محضري) و عضو نيروهاي مسلح، صرفا با ارائه تائيديه بالاترين مقام آن ارگان (رئيس دانشگاه علوم پزشکي ارتش، بقية‌ا... ) مبني بر بلامانع بودن دريافت مدرک دانش‌آموختگي، مجاز مي‌باشد.

ج: در صورت فقدان اصل پايان طرح، ارسال تصوير پروانه دايم بلامانع است. (فقط در خصوص مقطع تخصص و فوق تخصص)
د: گواهي دوره دستياري مختص گروه دستياران تخصصي رشته هاي باليني پزشکي، مربي دستياران دوره تخصصي دندان پزشکي و دستياران رشته جراحي دهان و فک و صورت مي باشد. (اين گواهي قابل احتساب بعنوان گواهي کار نيز مي باشد)

 

مرحله دوم: ارسال پستي مدارک ذيل به واحد فارغ التحصيلي اداره کل امورآموزشي (به آدرس: شيراز بلوار کريم خان زند جنب دانشکده پزشکي  اداره کل امور آموزشي دانشگاه علوم پزشکي شيراز -کد پستي 7134853185 )

 

1-اصل فيش بانکي حق‌پست (به مبلغ 12910 تومان به شماره حساب 2174773001004 نزد بانک ملي  به نام درآمد اداره  پست بابت هزينه ارسال مدرک. پرداخت الکترونيکي اين وجه قابل قبول نمي‌باشد). (صرفاً نسخه صاحب حساب در فيش‌هاي 3 نسخه‌اي قابل قبول مي‌باشد، لذا از ارسال نسخه پرداخت کننده اجتناب نمائيد)

تذکر:

* در صورت تقاضاي صدور هم زمان دانشنامه براي چندين مقطع مختلف، پرداخت فقط يک فيش حق پست کافي مي‌باشد.

2- اصل فيش بانکي حق‌تمبر (به مبلغ 1000 تومان به حساب خزانه داري کل به شماره شباي IR540100004001000901001082 صرفاً قابل پرداخت در شعب بانک ملي)

3 – اصل گواهينامه موقت تحصيلي (درصورتي که قبلاً دريافت شده باشد)

4- يک قطعه عکس 4*3  زمينه سفيد رنگي (با حفظ شئونات اسلامي)

5- تهيه نسخه برابر اصل از اسناد شناسنامه و کارت ملي، در صورت هرگونه تغييرات در اين اسناد

6- تکميل فرم درخواست صدور مدرک با مشخصات زير

 

  مدير کل محترم اداره آموزش دانشگاه


با سلام و احترام


اينجانب                        فرزند           به شماره دانشجويي                            و شماره ملي                    دانش آموخته رشته                                    سال                 متقاضي صدور دانشنامه و ريز نمرات تحصيلي مي‌باشم. خواهشمند است در اين خصوص دستور لازم صادر فرماييد.

 

 

 تاريخ                                       امضا                               اثر انگشت

 

مرحله سوم: بررسي مدارک توسط کارشناسان

* مدت زمان بررسي و کارشناسي مدارک، حداکثر 48 ساعت بدون احتساب روزهاي تعطيل مي‌باشد.

* ضروري است متقاضيان، نسبت به مشاهده و اقدام در خصوص پيام‌هاي گذاشته شده از طرف کارشناسان، توجه لازم را مبذول نمايند.

* همزمان با صدور دانشنامه، ريز نمرات و مجوز تحويل مدارک نيز صادر و به دانش‌آموخته تحويل مي‌گردد.

* صدور مدرک مورد تقاضا، پس از دريافت پاکت پستي ارسال شده از سوي متقاضي امکان پذير بوده و ثبت‌نام در سايت به تنهايي کافي نخواهد بود.

* متقاضيان مي‌توانند از طريق سايت اداره پست و با استفاده از بارکد مرسوله پستي، مراسلات خود را رهگيري نماييد.

تذکر:

*  مطابق دستورالعمل، مبلغ ثبت نام در سامانه براي متقاضيان به شرح ذيل مي باشد:

 

ساکن در شهر شيراز

ساکن در استان فارس

ساکن در خارج از استان فارس

5000 تومان

20000 تومان

50000 تومان

 

*  در صورت پرداخت الکترونيکي بابت خدمات اين سامانه، وجه واريزي قابل بازگشت نخواهد بود.