پیگیری درخواستها

شماره ملی :

شماره پیگیری :استعلام اصالت گواهی صادره

شماره پیگیری :لیست درخواستها
گواهی اعلام طول مدت دستیاری
گواهی برای شرکت در آزمونها
گواهی نمرات ارتقا سالانه متخصصین
گواهی اعلام رتبه
گواهی اینترنی و یا مراحل بالینی
گواهی موقت تحصیلی
المثنی گواهی موقت تحصیلی
صدور دانشنامه و ریز نمرات / گواهی دوره فلوشیپ
المثنی دانشنامه
المثنی ریز نمرات

بسمه تعالي

 

المثني هر مدرک صرفا زماني صادر مي شود که آن مدرک يک بار پيش از اين صادر شده باشد. لذا متقاضيان مدرک گواهينامه موقت، براي اولين بار نمي توانند از اين گزينه جهت صدور مدرک استفاده نمايند.

 

مراحل درخواست المثني گواهينامه موقت

 

مرحله اول : ثبت نام در سامانه و ارسال فايل‌هاي اسکن شده از مدارک ذيل 

1- گواهي صندوق رفاه دانشجويي. (دريافت اين سند از واحد صندوق رفاه کليه دانشگاه‌هاي علوم پزشکي کشور امکان پذير است)

2- عکس 4*3  زمينه سفيد رنگي (با حفظ شئونات اسلامي)
3-اصل فيش بانکي حق‌تمبر (به مبلغ 1000 تومان به حساب خزانه داري کل به شماره شباي IR540100004001000901001082 صرفاً قابل پرداخت در شعب بانک ملي)

4- فرم تعهدنامه تکميل شده (دريافت فرم تعهدنامه)

5- فرم استشهاد محلي تکميل شده (دريافت فرم تعهدنامه)

 

توجه: مطالعه راهنماي تکميل فرم‌هاي تعهدنامه و استشهاد محلي، الزامي مي‌باشد.  

مرحله دوم: ارسال پستي مدارک ذيل به واحد فارغ التحصيلي اداره کل امورآموزشي (به آدرس - شيراز بلوار کريم خان زند جنب دانشکده پزشکي  اداره کل امور آموزشي دانشگاه علوم پزشکي شيراز کد پستي 7134853185 )

 

1-اصل فيش بانکي حق‌پست (به مبلغ 12910 تومان به شماره حساب 2174773001004 نزد بانک ملي  به نام درآمد اداره  پست بابت هزينه ارسال مدرک. پرداخت الکترونيکي اين وجه قابل قبول نمي‌باشد). (صرفاً نسخه صاحب حساب در فيش‌هاي 3 نسخه‌اي قابل قبول مي‌باشد، لذا از ارسال نسخه پرداخت کننده اجتناب نمائيد)

2- اصل فيش بانکي حق‌تمبر (به مبلغ 1000 تومان به حساب خزانه داري کل به شماره شباي IR540100004001000901001082 صرفاً قابل پرداخت در شعب بانک ملي)

3- تکميل فرم درخواست صدور مدرک با مشخصات زير

 

  مدير کل محترم اداره آموزش دانشگاه

با سلام و احترام

اينجانب                        فرزند           به شماره دانشجويي                            و شماره ملي                    دانش آموخته رشته                                           سال                 متقاضي صدور المثني گواهينامه موقت تحصيلي مي‌باشم. خواهشمند است در اين خصوص دستور لازم صادر فرماييد.

 

 

 تاريخ                                       امضا                               اثر انگشت

 

مرحله سوم: بررسي مدارک توسط کارشناسان

* مدت زمان بررسي و کارشناسي مدارک، حداکثر 48 ساعت بدون احتساب روزهاي تعطيل مي‌باشد.

* ضروري است متقاضيان، نسبت به مشاهده و اقدام در خصوص پيام‌هاي گذاشته شده از طرف کارشناسان، توجه لازم را مبذول نمايند.

* صدور مدرک مورد تقاضا، پس از دريافت پاکت پستي ارسال شده از سوي متقاضي امکان پذير بوده و ثبت‌نام در سايت به تنهايي کافي نخواهد بود.

* متقاضيان مي‌توانند از طريق سايت اداره پست و با استفاده از بارکد مرسوله پستي، مراسلات خود را رهگيري نمايند.

 

دريافت فرم‌هاي تعهد نامه، استشهاد محلي و راهنماي تکميل آنها

  

 تذکر:

*  مطابق دستورالعمل، مبلغ ثبت نام در سامانه براي متقاضيان به شرح ذيل مي باشد:

 

ساکن در شهر شيراز

ساکن در استان فارس

ساکن در خارج از استان فارس

5000 تومان

20000 تومان

50000 تومان

 

*  در صورت پرداخت الکترونيکي بابت خدمات اين سامانه، وجه واريزي قابل بازگشت نخواهد بود.