پیگیری درخواستها

شماره ملی :

شماره پیگیری :استعلام اصالت گواهی صادره

شماره پیگیری :لیست درخواستها
گواهی اعلام طول مدت دستیاری
گواهی برای شرکت در آزمونها
گواهی نمرات ارتقا سالانه متخصصین
گواهی اعلام رتبه
گواهی اینترنی و یا مراحل بالینی
گواهی موقت تحصیلی
المثنی گواهی موقت تحصیلی
صدور دانشنامه و ریز نمرات / گواهی دوره فلوشیپ
المثنی دانشنامه
المثنی ریز نمرات

بسمه تعالي

 

المثني هر مدرک صرفا زماني صادر مي‌شود که آن مدرک يک بار پيش از اين صادر شده باشد. لذا متقاضيان مدرک دانشنامه، براي اولين بار نمي توانند از اين گزينه جهت صدور مدرک استفاده نمايند.

 

درصورتيکه دانشنامه يا گواهينامه دائم شخصي مفقود شود، صدور  المثني آن با رعايت دستورالعمل مربوطه و پس از انجام تشريفات زير امکان‌پذير خواهد بود.

 

1-     تهيه استشهاد محلي و تائيد آن بوسيله يکي از مراجع رسمي (تائيد يکي از امضاها به وسيله يکي از مراجع رسمي (محاضر ثبت اسناد کلانتري محل يا يکي از ادارات دولتي يا يکي از نهادهاي انقلابي) و ارائه آن به اداره کل امور آموزشي دانشگاه مربوطه

2-     تکميل تعهدنامه و تحويل آن به امور‌آموزشي طبق فرم ذکر شده

3-     نشرآگهي در يکي از جرايد کثيرالانتشار به تعداد سه نوبت و به فاصله ده روز با هزينه شخص متقاضي

4-     دريافت تائيديه چاپ آگهي با شرايط فوق، از دفتر روزنامه‌اي که آگهي را چاپ نموده است.

5-     پرداخت فيش 20,000 توماني بابت جريمه به حساب جام بانک ملت به شماره 3197633806 با شناسه پرداخت 242028062131

6-     پرداخت فيش بانکي حق‌تمبر (به مبلغ 1000 تومان به حساب خزانه داري کل به شماره شباي IR540100004001000901001082 صرفاً قابل پرداخت در شعب بانک ملي)

7-     يک قطعه عکس 4*3  زمينه سفيد رنگي (با حفظ شئونات اسلامي)

8-     تهيه نسخه برابر اصل از اسناد شناسنامه و کارت ملي، در صورت هرگونه تغييرات در اين اسناد

 

مراحل درخواست المثني دانشنامه

 

مرحله اول : ثبت نام در سامانه و ارسال فايل‌هاي اسکن شده از مدارک ذيل

1 - عکس 4*3  زمينه سفيد رنگي (با حفظ شئونات اسلامي)

2- اصل فيش بانکي حق‌تمبر (به مبلغ 1000 تومان به حساب خزانه داري کل به شماره شباي IR540100004001000901001082 صرفاً قابل پرداخت در شعب بانک ملي)
3- فرم تعهدنامه تکميل شده

4- فرم استشهاد محلي تکميل شده

5- تائيديه چاپ آگهي با شرايط مذکور و با امضاي مديريت نشريه

 

توجه: مطالعه راهنماي تکميل فرم‌هاي تعهدنامه و استشهاد محلي، الزامي مي‌باشد.   

 

مرحله دوم: ارسال پستي مدارک ذيل به واحد فارغ التحصيلي اداره کل امورآموزشي (به آدرس - شيراز بلوار کريم خان زند جنب دانشکده پزشکي  اداره کل امور آموزشي دانشگاه علوم پزشکي شيراز کد پستي 7134853185  )

 

1- اصل فيش بانکي حق‌پست (به مبلغ 12910 تومان به شماره حساب 2174773001004 نزد بانک ملي  به نام درآمد اداره  پست بابت هزينه ارسال مدرک. پرداخت الکترونيکي اين وجه قابل قبول نمي‌باشد). (صرفاً نسخه صاحب حساب در فيش‌هاي 3 نسخه‌اي قابل قبول مي‌باشد، لذا از ارسال نسخه پرداخت کننده اجتناب نمائيد)

2- اصل فيش بانکي حق‌تمبر (به مبلغ 1000 تومان به حساب خزانه داري کل به شماره شباي IR540100004001000901001082 صرفاً قابل پرداخت در شعب بانک ملي)

3- اصل فيش بانکي جريمه (مبلغ 20,000 توماني بابت جريمه به حساب جام بانک ملت به شماره حساب 3197633806 با شناسه پرداخت 242028062131 ، پرداخت الکترونيکي اين وجه قابل قبول نمي‌باشد).

4- يک قطعه عکس 4*3  زمينه سفيد رنگي (با حفظ شئونات اسلامي)

5- تهيه نسخه برابر اصل از اسناد شناسنامه و کارت ملي، در صورت هرگونه تغييرات در اين اسناد

6- تکميل فرم درخواست صدور مدرک با مشخصات زير

 

  مدير کل محترم اداره آموزش دانشگاه

اينجانب                      فرزند           به شماره دانشجويي                        و شماره ملي                    دانش آموخته رشته                                              سال                 متقاضي صدور المثني دانشنامه مي‌باشم. خواهشمند است در اين خصوص دستور لازم صادر فرماييد.

 

 

 تاريخ                                       امضا                               اثر انگشت

 

مرحله سوم: بررسي مدارک توسط کارشناسان

* مدت زمان بررسي و کارشناسي مدارک، حداکثر 48 ساعت بدون احتساب روزهاي تعطيل مي‌باشد.

* ضروري است متقاضيان، نسبت به مشاهده و اقدام در خصوص پيام‌هاي گذاشته شده از طرف کارشناسان، توجه لازم را مبذول نمايند.

* صدور مدرک مورد تقاضا، پس از دريافت پاکت پستي ارسال شده از سوي متقاضي امکان پذير بوده و ثبت‌نام در سايت به تنهايي کافي نخواهد بود.

* متقاضيان مي‌توانند از طريق سايت اداره پست و با استفاده از بارکد مرسوله پستي، مراسلات خود را رهگيري نماييد.

 

دريافت فرم‌هاي تعهد نامه، استشهاد محلي و راهنماي تکميل آنها

تذکر:

*  مطابق دستورالعمل، مبلغ ثبت نام در سامانه براي متقاضيان به شرح ذيل مي باشد:

 

ساکن در شهر شيراز

ساکن در استان فارس

ساکن در خارج از استان فارس

5000 تومان

20000 تومان

50000 تومان

 

*  در صورت پرداخت الکترونيکي بابت خدمات اين سامانه، وجه واريزي قابل بازگشت نخواهد بود.