یکشنبه ، 10/05/1395
به منظور پیگیری کد رهگیری را وارد نمایید .کد رهگیری :

به اطلاع دانشجويان متقاضي مهماني وانتقال مي رساند جهت ثبت درخواست خوداز تاريخ 25 خرداد لغايت 15 تير مي توانيد ازسامانه هاي زير اقدام نماييد

 

سامانه ثبت درخواست هاي انتقالي به آدرس:

http://transmission.behdasht.gov.ir


سامانه ثبت درخواست هاي ميهمان به آدرس: