دو شنبه ، 06/05/1393
لطفاً به هشدارهایی که توسط سیستم به شما داده می شود توجه فرمایید
به منظور پیگیری کد رهگیری را وارد نمایید .کد رهگیری :

ثبت نام دانشجويان متقاضي انتقالي، مهمان ، تغيير رشته سال 94-93

*****************************************************************

كليه متقاضيان نقل و انتقالات كه در سامانه ثبت نام الكترونيكي نموده اند در صورتيكه كميسيون نهائي با درخواست آنها موافقت نمايد موظف هستند ظرف يك هفته بعد از اعلام نتايج اظهار نظر كميته انضباطي دانشگاه مبدا را به واحد نقل و انتقالات در اداره كل آموزش دانشگاه تحويل نمايند .

*****************************************************************

توجه: متقاضيان ميهماني ، انتقالي و انتقال توام با تغيير رشته مي توانند صرفا از تاريخ01/03/93 لغايت 20/04/93 از طريق سايت ثبت نام نموده و کليه مدارک خود را طبق مفاد اطلاعيه اسکن و ارسال نمايند ، بديهي است به درخواست هاي بعد از تاريخ مذکور و ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد.

-  به تقاضاي دانشجويان مشروط و آن دسته از دانشجوياني که از نظر تحصيلي وضعيت مبهمي دارند ، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

- داشتن حداقل معدل کل 16 براي پذيرش دانشجويان جديد الزامي است و معدل دانشجوياني که درخواست تمديد ميهماني يا انتقال دارند  براساس شرط معدل تعيين شده ، مي باشد.

به اطلاع دانشجويان متقاضي نقل و انتقال مي رساند پذيرفته شدگان مي بايست علاوه بر شهريه ميهماني و انتقال ، شهريه دانشجويي را نيز پرداخت نمايند.

-متقاضيان مي توانند براي رفع مشکلات و سؤالات خود در خصوص مجموعه قوانين و مقررات آموزشي به سايت مديريت امور آموزشي دانشگاه با آدرس http://amoozesh.sums.ac.ir مراجعه نمايند.

- بررسي درخواست دانشجويان متقاضي، انتقال، ميهمان و تغيير رشته  منحصراً از طريق پايگاه اينترنتي دانشگاه علوم پزشکي شيراز به آدرس http://paziresh.sums.ac.ir صورت مي گيرد و درخواستهايي که خارج از اين روش و به صورت دستي و يا حضوري براي دانشگاه ارسال شود فاقد اعتبار است و به آنها ترتيب اثر داده نخواهد شدو عيناً برگشت داده مي شود .  

متقاضيان محترم ، براي تکميل و ارسال اطلاعات از طريق اينترنت مراحل ذيل را به ترتيب انجام دهيد :

مرحله اول : مشاهده راهنماي ثبت نام اينترنتي آزمون (همين صفحه)

مرحله دوم : مطالعه آيين نامه آموزشي دوره مربوط و آگاهي از شرايط ميهماني ، نقل و انتقال و تغيير رشته دانشجويان

مرحله سوم : آماده کردن مدارک و اطلاعات مورد نياز براي ثبت نام (موافقت نامه رسمي دانشگاه مبداء ، ليست واحدهاي پيشنهادي دانشگاه مبداء ، ريزنمرات دروس گذرانيده شده، ساير مدارک حسب مورد )

مرحله چهارم : ورود به صفحه ثبت نام ودرج اطلاعات و دريافت کد رهگيري و ارسال مدارک حداکثر تا تاريخ20/04/93

 مرحله پنجم : ورود به صفحه ثبت نام با درج کد رهگيري براي رفع نواقص اعلام شده حسب مورد از 20/04/93 لغايت31/04/93

تذکر 1 ) توصيه مي شود قبل از ورود به صفحه فرم ثبت درخواست، حتماً قسمت مربوط به ميهماني ، نقل و انتقال و تغيير رشته را در آيين نامه آموزشي دوره خود به دقت مطالعه نماييد. بديهي است هرگونه اقدام، صرفاً بر اساس مصوب آيين نامه هاي آموزشي امکان پذير است.

تذکر2) عدم مطالعه مصوبات مذکور و يا ساده انگاشتن مطالب آن ، مي تواند منجر به تکميل و ارسال اطلاعات نادرست شود، که در نهايت موجب بروز مشکلاتي در روند ثبت نام خواهد شد و عواقب اين مشکلات به عهده شخص متقاضي است.

تذکر3) دانشگاه علوم پزشکي شيراز هيچگونه تعهدي در قبال ارائه خوابگاه ، به دانشجويان پذيرفته شده ميهمان،انتقال و يا تغيير رشته ندارد.

تذکر4) صرفاً درخواست داوطلباني بررسي خواهد شد که ضمن اسکن کليه اطلاعات ومدارک مورد نياز از طريق سامانه مربوطه موفق به دريافت کد رهگيري شوند.

بديهي است اصل مدارک و مستندات بهمراه موافقت دانشگاه مبدا مي بايستي تا زمان اعلام نتايج شوراي نقل و انتقالات نزد دانشجوي ذينفع بماند و از ارسال اصل مدارک به اين دانشگاه خودداري نمايد.

تذکر 5) به درخواستهاي اسکن شده پس از تاريخ 31/04/93 و درخواستهاي ناقص و يا درخواستهاي خلاف واقع ترتيب اثر داده نخواهد شد.
تذکر 6) تهيه فايل اسکن عکس و ساير مستندات با مشخصات ذيل صورت مي پذيرد.

- فايل اسکن شده عکس 3 در 4 با فرمت jpg ، حداکثر حجم 50kb و تصوير تمام رخ و در سال جاري گرفته شده باشد.

نکته : قبل از اسکن عکس حتما رزولوشن اسکنر خود را روي 300 dpi تنظيم کنيد .

- حجم ساير فايل هاي تصويري بايد کمتر از 200 کيلو بايت و بيشتر از 100 کيلو بايت با فرمت jpgيا pdf باشد. در ضمن مواردي که بيش تر از يک نامه  است در يک فايل pdf قرار داده و فايل را ضميمه نمايند.

- تصوير بايد در جهت صحيح و فاقد چرخش 90 درجه يا 180 درجه باشد.

تذکر 7) متقاضيان مي باييست قبل از ارسال تصاوير نسبت به اصلاح و پيکر بندي، طبق الگوهاي ياد شده از قبيل تنظيم حجم ، تنظيم اندازه ، حذف حاشيه هاي زايد ، چرخاندن و ... از طريق نرم افزارهاي ويرايشي اقدام نمايند

تذکر 8) در صورتي که تصاوير طبق الگوهاي ياد شده نباشد مشکلات بعدي به عهده فرد متقاضي خواهد بود.

لازم به ياد آوري است متقاضيان از ارسال هرگونه مدارک و مستندات (بصورت مراسلاتي و پست) به اين دانشگاه خودداري فرمايند.