قابل توجه تمامي متقاضيان ثبت نام در سيستمهاي  پذيرش دانشجو

مشخصات فايل اسکن شده عکس 4*3 :
1 - قبل از اسکن، اسکنر خود را روي 300dpi تنظيم نماييد.
2 - حجم فايل اسکن شده کمتر از 50 کيلو بايت باشد.
3 - ابعاد عکس: عرض بين300 الي 500  و طول بين 400 الي 600 پيکسل باشد.

قابل توجه دانشجويان متقاضي نقل و انتقال:

دانشجويان متقاضي بايد از طريق سامانه نقل و انتقال وزارت به آدرس هاي زير ثبت نام نمايند.

http://guest.behdasht.gov.irميهماني            

انتقالي  http://transmission.behdasht.gov.ir